Red dagcentrum Sunrise

De actie red dagcentrum Sunrise is in volle gang. Tientalle nieuwe adopties hebben we mogen verwelkomen.

Hierbij de link naar ons ‘actiefilmpje’, waarin in 90 seconden het nut en de noodzaak van deze actie wordt uitgelegd.
Hoort zegt het voort!

Veiling en Wijnactie afgerond

De veiling voor Moldavië en de wijnactie zijn vandaag afgerond.

Met name de wijnverkoop was een groot succes en heeft ruim 3000 euro opgebracht! We verwachten dat we tegen de feestdagen dit jaar dit zullen herhalen.

Indien u hiervan op de hoogte gehouden wilt worden kunt u dit kenbaar maken via email: ouderenzorgmoldavie@gmail.com

Dank voor al uw bijdragen!

Boekestijn transport service

Boekestijn transport service (www.boekestijntransport.com) Levering kolenis een Nederlands transport bedrijf met sinds 2009 een vestiging in Moldavië. Bij een bezoek aan Moldavië van eigenaar Peter Boekestijn heeft hij ook onze projecten bezocht. Spontaan doneerde Boekestijn transport het kolentransport  naar de ouderen en een jaar lang benzinekosten voor het busje waarmee we de ouderen halen en brengen.

Een geweldige gift, en hopelijk een start van een langdurige samenwerking!

Directrice Veronica schrijft hierover… Lees verder

Ervaringen vrijwilliger Janny

Hartverwarmend, indrukwekkend, verdrietig, bijzonder, beschamend, zeer liefdevol.

Zomaar wat woorden die bij me boven komen. Hartverwarmend de liefde, waardering van de mensen die we mochten ontmoeten. indrukwekkend dat zij ondanks hun armoede en zorgen zoveel uit te delen hebben. Verdrietig als je je machteloos voelt omdat je maar zo weinig hulp kunt bieden. Bijzonder hoe het personeel voor de mensen zorgt. Beschamend dat wij het zo goed hebben en dat soms zo weinig waarderen. En liefdevol, de ouderen, het personeel. Ik zal het echt nooit meer vergeten. Lees verder