Dagcentrum Sunrise Gered

2017 was uitgeroepen tot crisisjaar, aangezien Sunrise als gevolg van geldgebrek in 2018 haar deuren zou moeten sluiten.

Dankzij de grote inzet en bijdragen vanuit Nederland en het alsnog aanhaken van ADA (Austrian Development Agency) voor 3 jaar kunnen we met trots zeggen ‘Sunrise is gered’!

Zijn we nu klaar?
Nee, dat zeker niet!

Wat er is bereikt:

Het aantal adopties in Nederland is meer dan verdubbeld!

Daarnaast hebben in Moldavië een aantal verbeteringen plaats gevonden, waardoor de zelfredzaamheid van de projecten zijn verbeterd:

  • De prijs voor commerciële verpleeghuisplaatsen in Rainbow is met 33% verhoogd;
  • De thuiszorg van 31 ouderen in Straseni is op efficiëntere wijze georganiseerd;
  • Lokale fondsen zijn benaderd voor bijdragen aan Sunrise.

Aan allen die hebben bijgedragen aan dit fantastische resultaat: Hartelijk Dank!

Op 10 oktober j.l. hebben 2 bestuursleden van SOM overleg gevoerd met directrice Veronica Timbalari van het ouderen dagcentrum Sunrise in Straseni.We hebben afgelopen week weer met eigen ogen kunnen aanschouwen wat een geweldig en belangrijk werk door Veronica en haar team wordt gedaan!

Zijn we nu klaar?
Nee, dat zeker niet!

Hoewel de ouderenzorg voor nu gered is, liggen er nog grote uitdagingen om op lange termijn een stabiele financiële basis onder deze projecten te krijgen. De ouderen in Moldavië blijven nog lange tijd onze financiële steun nodig hebben.

Aan de ene kant kan dit door het verder uitbouwen van ons adoptieprogramma.

Aan de andere kant gaan we investeren in renovatie en kostenbesparende maatregelen. Het vervangen van de elektrische installatie, de verwarmingsketels en het badhuis zijn hier voorbeelden van.

Een dreamteam uit Vught heeft hierin al het voortouw genomen door eigenhandig ruim 15.000 euro te verzamelen voor de aanschaf van een nieuwe 4-wheel drive voor de thuiszorg. Geweldig!

Kortom uw steun aan de ouderen van Moldavië blijft de komende jaren nog hard nodig.

Maar we kunnen met een gerust hart zeggen dat uw gift of adoptie bijdraagt aan een vruchtbare toekomst!

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur