Veiling en Wijnactie afgerond

De veiling voor Moldavië en de wijnactie zijn vandaag afgerond.

Met name de wijnverkoop was een groot succes en heeft ruim 3000 euro opgebracht! We verwachten dat we tegen de feestdagen dit jaar dit zullen herhalen.

Indien u hiervan op de hoogte gehouden wilt worden kunt u dit kenbaar maken via email: ouderenzorgmoldavie@gmail.com

Dank voor al uw bijdragen!