Ouderen in Moldavië, het armste land van Europa

Moldavië is een ex-Sovjetrepubliek en ligt tussen Roemenië en de Oekraïne. Ten gevolge van politieke instabiliteit, separatisme en corruptie, is het land erg verarmd en leeft 80% van de bevolking onder de armoedegrens.

Water en Warmte

De meeste dorpen en steden beschikken noch over waterleiding, noch over riolering. Water wordt gehaald uit waterputten. Alleen in de hoofdstad Chisinau is een werkend centraal verwarmingssysteem. In de winter daalt de temperatuur soms tot -35°C.

Werkloosheid en emigratie

De hoge werkloosheid, corruptie, lage lonen en pensioenen zetten tal van jongeren aan om het land te verlaten. Vaak laten zij ouderen en kinderen achter om elders werk te vinden. De achteruitgang van de levensstandaard treft bejaarden en kinderen het hardst.

De Ouderen

Voor veel ouderen is het dagelijks leven een strijd om te overleven. Het pensioen is niet toereikend voor de dagelijkse behoefte aan voedsel en verwarming. Vaak hebben ze geen toegang tot drinkwater of medische zorg en geen voorzieningen om de hygiëne te waarborgen. Velen leven in een sociaal isolement. Sinds 1991 is de gemiddelde levensverwachting met meer dan 5 jaar gedaald.

“Het was een vroege decemberochtend. Koud, zelfs met mijn 2 warme truien en een zware winterjas. Toen de deur openging naar de vuile flat, wist ik niet wat me te wachten stond. Een weerzinwekkende geur in een donkere vrijwel lege kamer, en koud….
Ze zat in een hoek. Met haar lege, blinde ogen staarde ze me aan. Ze droeg een versleten jas en sjaal om zich warm te houden. Haar naam is Ekatarina. Ze is al 45 jaar blind. Ekatarine woont alleen in de kleine kamer, zonder verwarming, enkel met een handvol rotte appels als voedsel. Haar blindheid is veroorzaakt door staar. Met een operatie van 150 dollar zou ze kunnen zien, sinds 45 jaar…”

Hieronder een beeldverslag van de leefomstandigheden van de ouderen die wij ondersteunen.