Privacyverklaring

Hieronder vindt u onze privacyverklaring in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevens (AVG/GDPR)

  • De stichting legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of het bekend zijn als vrijwilliger of voor de verwerking van een een- of meermalige gift. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.
  • Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten.
  • Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
  • U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan info@ouderenzorgmoldavie.nl
  • Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat p/a Goudesteijn 19, 3401 SM IJsselstein.
  • Stichting Ouderenzorg Moldaviëzorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.