Giften aan SOM zijn fiscaal aftrekbaar

anbi-logo

RSIN nummer: 8112.20.084

Op grond van de jaarlijkse financiële verantwoording is de Stichting Ouderenzorg Moldavië door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat:

  • giften fiscaal aftrekbaar zijn in Box 1, voor zover de gift gedaan is als particulier *)
  • giften door bedrijven aftrekbaar zijn van de verschuldigde vennootschapsbelasting, tot maximaal 6% van de winst
  • op schenkingen, legaten en erfstellingen aan de Stichting het verlaagd tarief van 11% van toepassing is

*) De fiscale aftrek van giften is in Nederland aan grenzen gebonden. Giften zijn aftrekbaar mits deze meer dan 1 % van het verzamelinkomen bedragen, met een minimum van 60 euro (in 2003). Deze drempel kan van jaar tot jaar verschillen. De maximale aftrek is 10% van het verzamelinkomen.

De vereiste fiscale rapportage hiervoor is te vinden op http://www.geef.nl/doel/ouderenzorgmoldavie/transparantie

N.B.

  • Er is echter ook een manier van schenken die wel geheel fiscaal aftrekbaar is: door schenking van vijf (jaarlijkse) termijnen vast te leggen in een schenkingsovereenkomst, waardoor u het gehele bedrag als aftrekpost kunt opvoeren voor de inkomstenbelasting. Hiermee kan ook (een deel van) het 11% schenkingsrecht worden vermeden.
  • U kunt dit aanvragen door een schenkingsovereenkomst met SOM te sluiten. Klik op deze regel voor de schenkingsovereenkomst.
  • Zie voor nadere details ook de website van de Belastingdienst.