Jaarverslag Moldavië

Jaarlijks wordt in Moldavië een uitvoerige rapportage gemaakt van de resultaten van het dagcentrum Sunrise. 12197 maal is het centrum bezocht, en er zijn 10950 maaltijden geserveerd. Lees alles in het Narrative report in details 2012.