Nieuwe stichtingsnaam is een feit

Vanaf 26 oktober 2012 is de nieuwe naam van stichting Nhadam een feit. Vanaf dan heten we Stichting Ouderenzorg Moldavië, kortweg SOM.

We hebben gekozen voor deze nieuwe naam omdat deze helder weergeeft waar we voor staan: Een nederlandse stichting die zich inzet voor goede zorg voor Ouderen in Moldavië.