Dagcentrum Sunrise

Het dagcentrum Sunrise voor de ouderen is gevestigd in Straseni zo’n 20 km van de hoofdstad Chisnau.
5 dagen per week kunnen ouderen die hulp nodig hebben hier terecht om te douchen, hun kleding te laten wassen en voor een warme maaltijd.
Allemaal basisbehoeften waar de thuissituatie niet in voorziet.
Maar behalve voor deze praktische zaken kunnen ze hier ook terecht om generatiegenoten te ontmoeten en hun (levens-)verhalen aan elkaar te vertellen.

Er worden in het centrum allerlei activiteiten georganiseerd zoals: dagelijkse gymnastiek, Engelse les, handwerken, etc.

Dagelijks maken ongeveer 50 ouderen gebruik van het centrum. Om ervoor te zorgen dat het centrum en dan met name de keuken de vraag aan kan, zijn de ouderen in twee groepen verdeeld en mogen zij of op maandag, woensdag, vrijdag, komen of op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Het centrum draait sinds december 2003 en is een ware oase voor de ouderen in Straseni.

Het is gericht op ouderen, omdat deze het in Moldavië erg slecht hebben.
Het centrum draait tot op heden op sponsoren en particuliere weldoeners. Om een meer stabiele vorm van inkomen te krijgen is er een “adoptieprogramma” opgezet, meer informatie daarover leest u bij Adopt an Elderly.