Thuiszorg

Sinds december 2006 is er gestart met een thuiszorgservice voor de ouderen die in de buitengebieden rondom Straseni wonen.

Dagelijks gaat er 1 verpleegkundige samen met een maatschappelijk werker bij mensen langs die hard lichamelijke of geestelijke verzorging nodig hebben maar niet naar het dagopvangcentrum kunnen komen, omdat dit logistiek gezien niet haalbaar is.

De verpleegkundige legt zich toe op de praktische zorg van de ouderen en de maatschappelijk werker gaat in de buurt proberen om structureel iets te kunnen verbeteren, denk hierbij aan het organiseren van mantelzorg of het regelen van een bezorging van boodchappen etc. Mocht de situatie thuis onhoudbaar zijn dan zal de maatschappelijk werker op zoek gaan naar andere mogelijkheden.
De verpleegkundigen die zijn aangenomen voor de thuiszorg zijn mannen, Dit is gedaan met de achterliggende gedachte dat zij ook, mocht dat noodzakelijk zijn, kleine reparaties aan de huizen kunnen verrichten die de thuissituatie verbeteren ( een lekkend dak dichten of een bed verplaatsen e.d.).

Wekelijks worden op deze manier 40 bejaarden bezocht.
Zie hieronder een beeldverslag.