Red dagcentrum Sunrise

De actie red dagcentrum Sunrise is in volle gang. Tientalle nieuwe adopties hebben we mogen verwelkomen.

Hierbij de link naar ons ‘actiefilmpje’, waarin in 90 seconden het nut en de noodzaak van deze actie wordt uitgelegd.
Hoort zegt het voort!