Stichting Ouderenzorg Moldavië (SOM)

SOM (Stichting Ouderenzorg Moldavië) ondersteunt hulpbehoevende ouderen in Moldavië met als doel hun kwaliteit van leven te verbeteren.

SOM geeft dit vorm door middel van de samenwerking met de ouderenzorgprojecten van de NGO (Non Governmental Organisation) Neohumanist in Moldavië.

Uitgangspunten hierbij zijn:

 • SOM streeft ernaar dat ouderen waardig oud moeten kunnen worden.
 • SOM gelooft in de verbondenheid van mensen, collectieve verantwoordelijkheid en wederzijdse steun.
 • SOM stimuleert hierbij de actieve deelname van lokale burgers en overheid in Moldavië.
 • SOM is niet verbonden aan enige politieke of religieuze organisatie.
 • SOM respecteert de plaatselijke gebruiken, culturen en religies.
 • SOM werkt transparant en zonder ‘strijkstok’.

Wat we doen:

 • Fondsenwerving
 • Werving vrijwilligers voor vrijwilligerswerk in Moldavië
 • Geven van voorlichting over de situatie van ouderen in Moldavië

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Basjan Dane 
 • Elly de Heer
 • Frederique van der Marel
 • Gerbert Smulders
 • Gert Verhoef

Vrijwilligerscoördinator

 • Gerbert Smulders

Coördinator toerisme

 • Annet Dane

ANBI

SOM is een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat giften aan SOM aftrekbaar zijn van de inkomsten belasting.
De door de belastingdienst vereiste documenten voor de ANBI status zijn tevens te vinden op http://www.geef.nl/doel/ouderenzorgmoldavie/transparantie

Documenten