Vrijwilligersmiddag groot succes

IMG_1046De vrijwilligersmiddag op zaterdag 2 februari was een groot succes.
Hierbij een fotoimpressie en het verslag.

Verslag vrijwilligersdag 02 februari 2013

Zoals de afgelopen jaren steeds het geval was zijn we ook vandaag weer te gast bij Huris in Culemborg. Er is een flinke opkomst. Veel vertrouwde gezichten, maar ook aardig wat nieuwe.

Basjan opent tegen 14.00 uur de bijeenkomst en heet speciaal Vanja Kiseljak en Sanjin Petrovic welkom. Vanja is de oprichtster van de projecten in Moldavië.

In december van dit jaar zal het 10-jarig bestaan van Sunrise worden gevierd en daar willen we extra aandacht aan gaan besteden.

Voor de nieuwkomers geeft Basjan een korte uitleg over de diverse projecten en schetst daarna de huidige situatie in Moldavië en de financiële deelname van SOM in de projecten.

Er is een overzicht van waar dit jaar dringend behoefte aan is. Een ieder kan daarop ‘inschrijven’.

Er is direct iemand die gaat voor het bedlinnen!

Johan Boterenbrood vertelt over zijn ervaringen als vrijwilliger in Moldavië. Hij heeft via de IBO (Internationale BouwOrde) geklust op het eigen terrein en ook samen met de mensen van de thuiszorg een huisje elders opgeknapt. De materialen zijn ter beschikking gesteld door de IBO.

Harmke Nijhoff heeft in december vorig jaar op haar werk een veiling van spullen en diensten georganiseerd en de opbrengst is voor de projecten van SOM. Zij doet uit de doeken hoe zij een en ander heeft aangepakt en kan ons het fantastische resultaat mededelen. Rond de 3.000 euro! De spullen werden ingebracht door de personeelsleden en de diensten bestonden uit bijv. honden uitlaten, een jurk naaien.

Marjo van Rumpt heeft de afgelopen 2 jaar samen met Pieternel Dekkers trainingen gegeven aan het personeel en vertelt hierover. De onderwerpen die zij o.a. behandeld hebben zijn:

  • Communicatie
  • Stress op het werk
  • Balans tussen werk en privé
  • Omgaan met vrijwilligers

Dat laatste is een moeilijk punt voor de teamleden. Er komen intussen aardig wat vrijwilligers en ieder is anders. De teamleden vinden het toch moeilijk de vrijwilligers niet als gasten te zien maar als mensen die graag de handen uit de mouwen steken en waar mogelijk hun taak willen verlichten.

Na de pauze vertelt Vanja over het 10-jarig bestaan van Sunrise.

Daarna worden er kleine groepjes geformeerd om diverse onderwerpen te bespreken.

Pieternel informeert de nieuwkomers over het hoe en wat van het vrijwilligerswerk in Straseni. Zij gaan aan het eind van de dag heel wat wijzer naar huis.

Basjan brainstormt met een groepje over het 10-jarig bestaan van Sunrise. Daar komt een idee voor fondsenwerving via ‘eten voor granny’ uit. Dit gaat nog nader uitgewerkt worden.

Annemieke buigt zich met een groepje over de PR. En dat gaat van flashmobs via pamfletten in de stad met de tekst ‘how is your granny’ naar aandacht in de media. Frederique Wittkampf biedt aan een pagina op Facebook te maken en te beheren.

Ook is er een groep die zich buigt over goederen en goederentransport. Jose Mandemakers kan beschikken over echte ziekenhuisbedden ter vervanging van de Ikea-bedden die nu in het verpleeghuis staan. Carla Deijk stelt zich garant voor het vervoer. Fantastisch, want de nieuwe bedden zullen een verlichting zijn voor het personeel en ook voor de ouderen die makkelijker in en uit een hoger bed kunnen komen.

Even na vijf uur gaat iedereen huiswaarts.

Het was weer een nuttige en gezellige middag. De nodige ideeën zijn uitgewisseld en we houden contact over de uitwerking.IMG_1054 IMG_1053 IMG_1052 IMG_1051 IMG_1046IMG_1050 IMG_1049IMG_1045